Luftfartskonferansen 2016 : "Utfordringer og utvikling i fremtidens luftfart"

Velkommen til Luftfartskonferansen 2016

«Utfordringer og utvikling i fremtidens luftfart» er temaet for Luftfartskonferansen 2016. Årets program har som vanlig en rekke spennende foredragsholdere, og vi har valgt å organisere dem under en rekke ulike temaer. Foredragsholdere fra USA, Storbritannia, Tyskland og Finland vil forhåpentligvis bidra til at vi alle vil ha mer forståelse for både utfordringene og mulighetene norsk og internasjonal luftfart i årene fremover.

Vi har også valgt å løfte opp temaer som har vært aktuelle i både bransjen og mediebildet de siste par årene. Ulykkene vi har sett internasjonalt de siste årene har ført til at både myndigheter og bransjen selv har vært nødt til gå utviklingstrekkene nærmere etter i sømmene. Både den tragiske ulykken med Germanwings tidlig i 2015, samt utfordringene knyttet til rus har vært fremtredende i nyhetsbildet og er noe som danner grunnlaget for årets fokus på den menneskelige faktoren og prestasjonsevne, som avslutter konferansens dag 2.

Cyber security har også tidligere vært tema på Luftfartskonferansen. Men en rekke oppslag i både norsk og utenlandske medier det siste året viser at dette temaet fortsatt engasjerer. Derfor får vi i år en lengre bolk der både utenlandske og norske foredragsholdere skal gi oss et innblikk i de utfordringene vi har og hva vi gjør for å håndtere dette.

I tillegg til disse temaene er det en rekke andre interessante foredragsholdere på programmet, blant annet har Finnairs toppsjef Pekka Vauramo og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen varslet sin ankomst.

Derfor er vi trygge på at det vil bli to givende dager også under Luftfartskonferansen 2016. Og som vanlig er det en rekke spennende workshops som du har mulighet til å delta på dersom du ønsker litt dypere innsikt i noen av temaene.

Velkommen til Luftfartskonferansen 2016!

Meld deg på konferansen her.