Flymedisin Medisinske krav Finn en flylege HMS Fagforum

Flymedisinsk senter (AeMC)

Flymedisinsk institutt (FMI) på Blindern er eneste godkjente flymedisinske senter (AeMC) i Norge.

Godkjente flyleger - Østlandet

Godkjente flyleger i Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold ordnet alfabetisk etter etternavn.

Godkjente flyleger - Trøndelag

Godkjente flyleger i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ordnet alfabetisk etter etternavn.

Godkjente flyleger - Sørlandet

Godkjente flyleger i Aust-Agder og Vest-Agder ordnet alfabetisk etter etternavn.

Godkjente flyleger - Nord-Norge

Godkjente flyleger i Nordland, Troms og Finnmark ordnet alfabetisk etter etternavn.

Godkjente flyleger - Vestlandet

Godkjente flyleger i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane ordnet alfabetisk etter etternavn.

Klasser for godkjenning av flyleger

Det finnes to ulike klasser for godkjenning av flyleger. Godkjenningen avgjør hvilken kategori flylegene kan utstede legeattest eller legeerklæring til.

Kontakt flymedisinsk seksjon

Flymedisinsk seksjon er samlokalisert med Forsvarets Flymedisinske institutt på Blindern i Oslo. Postadressen er i Bodø.

Map DataMap data ©2014 Google
Map Data
Map data ©2014 Google
Map data ©2014 Google
Map
Map
Satellite