Kontakt flymedisinsk seksjon

Flymedisinsk seksjon er samlokalisert med Forsvarets Flymedisinske institutt på Blindern i Oslo. Postadressen er i Bodø.

Besøksadresse:Halvor Blinderens plass 1,
0371 OSLO
Postadresse:Postboks 243,
8001 BODØ
Telefon:+ 47 23 19 61 10
Telefaks:+ 47 23 19 61 19
E-post:flymedisin@caa.no