Hvordan bli flylege?

Flyleger (AME – aeromedical examiner) godkjennes av Luftfartstilsynet for perioder inntil tre år. Det er to kategorier flyleger, klasse 1 og 2. En må først søke godkjenning som klasse 2 og etter videreutdanning og et visst antall undersøkelser kan en søke om godkjenning som klasse 1.

Klasse 2 flyleger kan foreta undersøkelse av kabinbesetningsmedlemmer og privatflygere (klasse 2 og LAPL).

Klasse 1 flyleger kan i tillegg foreta fornyelses-/forlengelses undersøkelser av piloter i kommersiell trafikk (klasse 1) og flygeledere (klasse 3).

Krav til flyleger

Generelle krav
  • Lisens som lege
  • Medisinsk spesialistutdanning i klinisk spesialitet
Flylege klasse 2
  • Grunnkurs i flymedisin (60 timer)
Flylege klasse 1
  • Videregående kurs i flymedisin (60 timer)
  • Ha gjennomført 30 undersøkelser forbindelse med utstedelse, forlengelse eller fornyelse av legeattester av klasse 2 siste fem år
  • Gjennomgått praktisk opplæring ved et flymedisinsk senter eller under tilsyn av den sertifikatutstedende myndigheten

Det er videre krav til å gjennomføre et visst antall undersøkelser og kursvirksomhet i godkjenningsperioden for å kunne opprettholde godkjenningen som flylege.

Flymedisinsk institutt (FMI) som er flymedisinsk senter avholder grunnkurs i flymedisin to ganger årlig. Kontakt FMI på www.flymed.no for nærmere detaljer om påmelding og kapasitet. Videregående kurs i flymedisin kan gjennomføres ved enkelte institusjoner i Europa, det er ingen instutusjoner som avholder slike kurs i Norge.

For å søke godkjenning som flylege må du fylle ut søknadsskjema som du finner her og du må legge ved relevant dokumentasjon. Før du blir godkjent må du regne med et besøk av representanter fra Luftfartstilsynet som vil kontrollere at fasilitetene for å gjennomføre flymedisinske undersøkelser er tilfredsstillende. Siden legeattester utstedes gjennom Luftfartstilsynets sertifiseringssystem EMPIC er det nødvendig med en datamaskin som er tilkoblet Norsk helsenett eller alternativt at det er en fast ip-adresse for tilgang gjennom Luftfartstilsynets citrix portal som er en sikker tilkobling.

Du kan lese mer om regelverk på siden om medisinske krav.

Flyleger må betale årlig gebyr samt gebyrer for hver undersøkelse som gjennomføres. Satsene endres årlig og er tilgjengelig i forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet.