Medisinske krav

Det stilles omfattende krav til helse for både flybesetning, privatflygere eller kontrollanter av flytrafikk. Førstegangssøkere gjennomgår en bred grunnlagsundersøkelse og personer som innehar legeattest må samråde med lege/flylege i tilfelle av sykdom eller funksjonsendring for å vurdere om de oppfyller de helsekrav som er gitt for den enkelte klasse. Denne seksjonen vil inneholde nærmere opplysninger om helsekrav og informasjonsplikt.