Meldeplikt og brudd på denne

En søker og/eller innehaver av legeattest eller erklæring plikter å melde ifra til luftfartsmyndighetene om forhold som kan ha betydning for om vedkommende oppfyller de medisinske vilkårene..

Brudd på meldeplikt eller unngåelse av å opplyse om forhold som kan ha betydning for sertifikatet vil kunne føre til tilbakekallelse av legeattest og eventuelt politianmeldelse