Nye medikamenter godkjennes

EASA avholdt en workshop 15. november 2013 vedrørende direkte antikoagulanter innen luftfartsbransjen med en målsetning å utvikle regelverket i en mer liberal retning.

Eksperter på området gjennomgikk seneste evidens vedrørende blødningsrisiko og konkluderte med at det ikke er knyttet større fare til blødning enn med vitamin K antagonister som allerede fra april 2013 er godkjent gjennom EASAs regelverk Part-MED.

I møtet ble det avgitt en konsensus uttalelse om at nye antikoagulantia bør godkjennes for indikasjonene venøs tromboembolisme og hjerteflimmer etter en vellykket observasjonsperiode på 3 måneder. Det forventes at denne endringen kan bli gjeldende innen kort tid for piloter.