Gebyr for flyleger

I henhold til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv. vil det påløpe et fast årlig gebyr samt et variabelt gebyr basert på antall flymedisinske undersøkelser som gjennomføres.

Det variable tillegget er for 2013 kr 500 per undersøkelse av klasse 1, 2, 3 eller LAPL og blir fakturert ut på slutten av året basert på avregning den 1.november. Avregningen for 2013 vil gjelde antall undersøkelser i perioden 15.april til 1.november.

Her finner du Forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv. for 2013