Flymedisin Medisinske krav Finn en flylege HMS Fagforum

Fagforum

På denne siden legges det fortløpende ut nyttig informasjon for flyleger og leger som gjør sertifiseringsundersøkelser av flybesetning, prviatflygere eller kontrollanter av flytrafikk.

 

Fastleger kan utstede LAPL legeattest for privatflygere

En fastlege kan fungere som flylege for en søker av LAPL legeattest under følgende forutsetninger:

Fagstoff om flymedisin

Luftfartstilsynet har utarbeidet nyttige kompendier til bruk for flyleger og flymedisinske senter. Her finner du en kort introduksjon til flymedisin, flylegeveileder, nyttig informasjon og krav for godkjenning som flymedisinsk senter.

Undersøkelse av søkere fra andre medlemsstater

Ved medisinsk undersøkelse av søkere med sertifikat fra andre land utsteder norsk AME Part-MED sertifikat dersom søker oppfyller krav som stilles. Flylege har ansvar for å sende samtlige medisinske opplysninger til luftfartsmyndighet i det land som sertifikatet er utstedt i. Følgende dokumentasjon skal sendes

Gebyr for flyleger

I henhold til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv. vil det påløpe et fast årlig gebyr samt et variabelt gebyr basert på antall flymedisinske undersøkelser som gjennomføres.

Medisinsk regelverk


Flymedisinske ressurser